Khi không còn yêu, anh đều đoán, biết
Công tình của cả một trái tim ai,
Người đánh giá, và, có người ghét cay,
Đôi ta vẫn giữ mình trong danh dự.

Nhưng tình yêu, tìm tương đồng vừa đủ,
Không bao giờ có thể thoả mãn lòng,
Sự cân bằng bí mật bị lắc rung
Đêm đâu đó có một đôi thầm kín...