Mắt em là chiếc gương
Soi bao điều kỳ diệu
Khi nó nhìn ngắm anh
Em thành nhà hiền triết
Thành bà thầy tuệ minh
Của cái ôm tha thiết
Cái nữ tính trong em
Hàng ngàn lần ban phát
Vì nó nhìn ngó anh
Vì nó nhận ra anh
Vì em rất yêu anh
Anh yêu em tha thiết
Bởi vì em yêu anh
Em là người đàn bà
Em là người đẹp nhất


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)