28/01/2023 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thổ lộ tình yêu
Vallomás a szerelemről

Tác giả: Endre Ady

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2010 19:32

 

Nguyên tác

Hetedhét országban
Nem találtam mását:
Szeretem szép, beteg,
Csengő kacagását,
De nagyon szeretem.

Szeretem, hogy elbujt
Erős, nagy voltomban,
Szeretem hibáit
Jóságánál jobban,
De nagyon szeretem.

Szeretem fölséges
Voltomat e nászban
S fényes biztonságom
Valakiben, másban,
De nagyon szeretem.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Ở thiên đường nào đó
Cũng chẳng thấy ai bằng em
Tôi yêu tiếng cười vang ấm áp
Ốm yếu mà dịu ngọt làm sao
Yêu lắm tiếng cười tha thiết ấy

Tôi yêu em, em đang lẩn trốn
Khuấy mạnh lên trong bản chất anh
Tôi yêu biết bao lỗi lầm thầm kín
Yêu hơn con người thiện trong em
Yêu yêu lắm không bao giờ vơi cạn

Tôi yêu bản chất tôi cao thượng
Trong cuộc tình chênh lệch cao sang
Yêu cả an toàn chói ngời ánh sáng
Trong ai khác trong người nào đó
Yêu lắm em ơi tình chứa chan!
1918
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungary, NXB Thanh niên, 2010.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Endre Ady » Thổ lộ tình yêu