15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 06:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/05/2019 23:43

郡中言懷

功名無力愧勤王,
已近終南得草堂。
身外盡歸天竺偈,
腰間唯有會稽章。
何時腊酒逢山客,
可惜梅枝亞石床。
歲晚我知仙客意,
懸心應在白雲鄉。

 

Quận trung ngôn hoài

Công danh vô lực quý cần vương,
Dĩ cận Chung Nam đắc thảo đường.
Thân ngoại tận quy Thiên Trúc kệ,
Yêu gian duy hữu Cối Kê chương.
Hà thì lạp tửu phùng sơn khách,
Khả tích mai chi á thạch sàng.
Tuế vãn ngã tri tiên khách ý,
Huyền tâm ưng tại bạch vân hương.

 

Dịch nghĩa

Hổ thẹn vì không đủ tài giúp vua ở kinh đô
Đã có được ngôi nhà cỏ bên núi Chung Nam
Tâm hồn đã gửi vào lời kinh tiếng kệ xứ Thiên Trúc
Ngang lưng vẫn còn đeo quan chức Cối Kê
Đến bao giờ mới được cùng khách vùng núi rượu thịt?
Tiếc cho cành mai không tiện ích bằng giường đá này
Tôi biết cuối năm chẳng có sự việc gì khác lạ xảy ra
Nên thả tâm hồn trôi mãi vào quê hương mây trắng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Công danh không sức, thẹn cần vương
Đã đến Chung Nam, được thảo đường
Thiên Trúc, thảy đem đời tới kệ
Cối Kê chưa cởi ấn bên lưng
Bao giờ rượu gặp người trên núi
Khá tiếc mai nghiêng nhánh cạnh giường
Năm muộn, biết không còn việc khác
Lòng này ở chốn trắng mây vương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Không tài, thẹn với công danh,
Gần Chung Nam, có nhà tranh ở rồi.
Mọi điều, theo kệ Phật thôi,
Cối Kê, ấn trả cho rồi, nhẹ đai.
Rượu ngon, khách núi chờ ai,
Tiếc bên giường đá cành mai nở rồi.
Năm tàn mọi việc đã trôi,
Hồn theo mây trắng là nơi quê nhà...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giúp vua hổ thẹn bất tài
Núi Chung Nam dựng sơ sài nhà tranh
Tâm trao Thiên Trúc kệ kinh
Cối Kê quan chức trên mình còn mang
Bao giờ rượu thịt với làng?
Thương hoa mai ngả cành ngang bên giường
Cuối năm không chuyện nhiễu nhương
Hồn theo mây trắng quê hương muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không tài hổ thẹn việc cần vương,
Đã có Chung Nam ngôi thảo đường.
Thiên Trúc tâm hồn kinh kệ gửi,
Cối Kê quan chức đeo lưng sườn.
Bao giờ rượu thịt gặp cùng khách?
Khá tiếc cành mai kém cạnh giường.
Tôi biết năm tàn không xảy việc,
Thả hồn mây trắng chốn quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời