25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
9 bài trả lời: 9 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/09/2008 02:03

恭和御制洞章

庭舞胎禽雲掩關,
露華嚥罷覺清寬。
碧桃華下渾無事,
時倩東風掃石壇。

 

Cung hoạ ngự chế động chương

Đình vũ thai cầm vân yểm quan,
Lộ hoa yến bãi giác thanh khoan.
Bích đào hoa hạ hồn vô sự,
Thời thiến đông phong tảo thạch đàn.

 

Dịch nghĩa

Hạc múa ở sân, mây che ngoài cửa,
Nuốt hoa sương rồi cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng.
Dưới hoa bích đào lòng thanh thản,
Thỉnh thoảng mượn ngọn gió đông quét trên đàn đá.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Hạc múa ngoài sân, mây cửa lồng,
Sương hoa uống cạn, thảnh thơi lòng.
Dưới hoa đào dạo, hồn thanh thản,
Quét thạch đàn, ta mượn gió đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Lân múa thai cầm mây đóng quan
Yên tan hoa lộ tiếng chuông khoan
Dưới hoa đào biếc rành vô sự
Sẽ mượn gió đông quét thạch đàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài sân hạc múa, cửa che mây
Nuốt giọt hoa sương thấy nhẹ người
Bên cánh hoa đào thư thái lạ!
Thạch đàn, mượn gió quét ngồi chơi.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạc múa sân mây che trước song,
Sương hoa nuốt vội thích trong lòng.
Dưới hoa đào bích lòng thanh thản,
Đàn đá quét qua, mượn gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Songtra

Mây phủ cửa ngoài hạc múa sân
Nhấp chén hoa sương khoái vô ngần
Dưới đào biên biếc lòng thanh thản
Mượn gió đông sang quét thạch đàn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngoài sân hạc múa, mây chen cửa
Ngắm giọt sương trong thấy nhẹ nhàng
Dưới cội hoa đào tâm bất loạn
Gió đông chốc chốc nhịp trên đàn

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân mây hạc múa trước song,
Sương hoa nuốt vội trong lòng thảnh thơi.
Dưới hoa đào bích nghỉ ngơi,
Gió đông mượn quét cùng chơi thạch đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hạc múa sân mây che cửa ải
Nuốt móc xong khoan khoái mát lòng
Dưới đào biếc tâm rỗng không
Thạch đàn thoảng mượn gió đông lau chùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hạc múa ở sân mây ải ngoài
Nuốt hoa sương cảm thấy khoan thai
Dưới hoa đào bích lòng thanh thản
Thỉnh thoảng gió đông mượn quét đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời