27/05/2024 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế động chương
恭和御制洞章

Tác giả: Chu Văn An - 朱文安

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2008 02:03

 

Nguyên tác

庭舞胎禽雲掩關,
露華嚥罷覺清寬。
碧桃華下渾無事,
時倩東風掃石壇。

Phiên âm

Đình vũ thai cầm vân yểm quan,
Lộ hoa yến bãi giác thanh khoan.
Bích đào hoa hạ hồn vô sự,
Thời thiến đông phong tảo thạch đàn.

Dịch nghĩa

Hạc múa ở sân, mây che ngoài cửa,
Nuốt hoa sương rồi cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng.
Dưới hoa bích đào lòng thanh thản,
Thỉnh thoảng mượn ngọn gió đông quét trên đàn đá.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Hạc múa ngoài sân, mây cửa lồng,
Sương hoa uống cạn, thảnh thơi lòng.
Dưới hoa đào dạo, hồn thanh thản,
Quét thạch đàn, ta mượn gió đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Văn An » Cung hoạ ngự chế động chương