Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi

Tây du kế lộ kỷ do tuần ?
Vạn hộc long nhương viễn xấn xuân.
Qui mộng dĩ tiêu hồng hạnh vũ,
Lữ sầu ninh trước tố y trần.
Khai phàm chuyển giác phong ba tiện,
Xuất hiểm bình khan vũ trụ tân.
Thuỳ hướng Tôn gia truyền diệu bút ?
Đào đầu thiêm tá lãng ngâm nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Đường lối tây du mấy độ xa ?
Chiếc thuyền muôn hộc ruổi xuân qua.
Mộng quê đã trải mùa mưa hạnh,
Sầu khách ai mang mảnh áo nhơ?
Buồm thắng mới hay xuôi sóng gió,
Hiểm nghèo vượt khỏi thấy bao la.
Ai về học nét tranh Tôn Tử,
Đầu sóng tô thêm một khách thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây du tính đã vượt bao tuần
Thuyền lớn Long Nhương lướt cảnh xuân
Đâu bụi áo tơ sầu lữ thứ
Qua mưa hồng hạnh mộng quê nồng
Giương buồm sóng lặng in tầm ngắm
Vượt biển trời xa lạ mắt trông
Nét bút nhà Tôn ai học được
Vẽ trên đầu sóng một thi nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường lối tây du mấy độ tuần ?
Long nhương thuyền lớn ruổi mùa xuân.
Mùa mưa hồng hạnh mộng quê trải,
Lữ khách tơ sầu mảnh bụi trần.
Mới biết buồm giương xuôi sóng gió,
Hiểm nghèo vượt biển thấy bao la.
Tôn gia nét bút ai lường được,
Đầu sóng tô thêm một khách ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời