25/03/2023 11:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:32

 

Phiên âm

Tây du kế lộ kỷ do tuần ?
Vạn hộc long nhương viễn xấn xuân.
Qui mộng dĩ tiêu hồng hạnh vũ,
Lữ sầu ninh trước tố y trần.
Khai phàm chuyển giác phong ba tiện,
Xuất hiểm bình khan vũ trụ tân.
Thuỳ hướng Tôn gia truyền diệu bút ?
Đào đầu thiêm tá lãng ngâm nhân.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Đường lối tây du mấy độ xa ?
Chiếc thuyền muôn hộc ruổi xuân qua.
Mộng quê đã trải mùa mưa hạnh,
Sầu khách ai mang mảnh áo nhơ?
Buồm thắng mới hay xuôi sóng gió,
Hiểm nghèo vượt khỏi thấy bao la.
Ai về học nét tranh Tôn Tử,
Đầu sóng tô thêm một khách thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi