Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Trần Ngộ Hiên (3)

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 06:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/08/2012 10:58

答陳悟軒

乍見難為語,
遙應恕我愚。
不才亦磨折,
多病更馳驅。
海遠江歸急,
天寒月出孤。
舉盃時自問,
倦馬尚長途。

 

Đáp Trần Ngộ Hiên

Sạ kiến nan vi ngữ,
Dao ưng thứ ngã ngu.
Bất tài diệc ma chiết,
Đa bệnh cánh trì khu.
Hải viễn giang quy cấp,
Thiên hàn nguyệt xuất cô.
Cử bôi thời tự vấn,
Quyện mã thượng trường đồ.


Trần Ngộ Hiên tức Trần Dĩnh Tú, người làng Diên An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đỗ cử nhân năm Ất Dậu (1825), làm quan đến Kinh Triệu doãn tức phủ doãn Thừa Thiên, phó đoàn trưởng phái đoàn đi Giang Lưu Ba.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Chợt gặp lời khôn ngỏ,
Xin tha lỗi dại khờ.
Không tài cũng thử thách,
Nhiều bệnh vẫn xông pha.
Cách bể dòng sông gấp,
Lạnh trời bóng nguyệt trơ.
Nghiêng bầu thường tự nhủ:
Ngựa mỏi, đường còn xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Bỗng gặp nhau, khôn nói
Xin tha lỗi dại khờ
Không tài, bị thử thách
Nhiều bệnh, vẫn say sưa
Bể xa, sông chảy xiết
Trời lạnh, trăng bơ vơ
Cất chén, thường tự hỏi:
Ngựa mỏi, tính đường chưa?


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch), Tố Hữu, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chợt gặp lời khôn tỏ
Mong thứ tội dại ngu
Bất tài gây đỗ vỡ
Đa bệnh chạy ngược xuôi
Biển xa sông chảy xiết
Trời lạnh trăng lẻ loi
Nâng chén thường tự hỏi
Ngựa mỏi đường xa xôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chợt gặp lời chẳng mở,
Mong thứ tội dại khờ.
Đa bệnh chạy xuôi ngược,
Bất tài gây đỗ vỡ.
Biển xa sông về gấp,
Trời lạnh trăng bơ vơ.
Nâng chén thời tự hỏi
Ngựa mỏi đường xa mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời