曉過香江

萬嶂如奔繞綠田,
長江如劍立青天。
數行漁艇連聲棹,
兩箇沙禽屈足眠。
塵路悠悠雙倦眼,
遠情浩浩一歸鞭。
橋頭車馬非吾事,
頗愛南風角枕便。

 

Hiểu quá Hương giang

Vạn chướng như bôn nhiễu lục điền,
Trường giang như kiếm lập thanh thiên.
Sổ hàng ngư đĩnh liên thanh trạo,
Lưỡng cá sa cầm khuất túc miên.
Trần lộ du du song quyện nhãn,
Viễn tình hạo hạo nhất quy tiên.
Kiều đầu xa mã phi ngô sự,
Phả ái nam phong giác chẩm biền (tiện).

 

Dịch nghĩa

Muôn dãy núi như chạy vòng quanh khu ruộng xanh mướt
Dòng sông dài như lưỡi gươm dựng giữa trời xanh
Mấy dãy thuyền chài không ngớt tiếng hò khoan đưa mái chèo
Hai con chim trên bãi đứng co chân ngủ
Đường trần dằng dặc, đôi con mắt đã mỏi
Tình xa man mác, một roi ngựa trở về
Xe ngựa qua cầu, không phải là việc ta nghĩ đến
Chỉ thích trước luồng gió nam, thảnh thơi nằm gối lên chiếc gối sừng


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Muôn núi quanh co giễu cánh đồng,
Trời xanh gươm dựng một dòng sông.
Giặm đò văng vẳng vài chài cá,
Co cẳng lim dim mấy chú mòng.
Dặm khánh mịt mờ đôi mắt mỏi,
Tình quê man mác chiếc roi vung.
Đầu cầu xe ngựa ta nào tưởng!
Tưởng trận nam phong quạt giấc nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Núi xa lẫn trốn ruộng xanh
Sông dài như kiếm long lanh cuối trời
Thuyền chài vẳng tiếng hò lơi
Cò đôi co cẳng im hơi ngủ ngày
Mắt mòn hun hút đường dài
Tình quê roi vút cảm hoài xót xa
Đầu cầu xe ngựa phồn hoa
Gió nam tỉnh giấc hồn ta mộng gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Ruộng lúa xanh rờn, núi bọc quanh
Hương giang như kiếm dựng trời xanh
Hò khoan đưa mái chèo ghe cá
Cò vạc co chân ngủ bãi doành
Dằng dặc đường trần, đôi mắt mỏi
Tình quê, khắc khoải, quất roi nhanh
Đầu cầu xe ngựa, ta đâu thiết
Mong gió nồm nam quạt giấc lành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn núi vòng quanh tiếp ruộng đồng
Sông dài như kiếm chống trời xanh
Thuyền chài mấy dãy hò đưa mái
Bãi cát hai cò đứng một chân
Mờ mịt đường trần đôi mắt mỏi
Mênh mang tình cũ một roi quanh
Qua cầu xe ngựa lòng đâu ước
Trước gió nằm chơi tựa gối sừng

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ruộng lúa mướt xanh bao núi quanh,
Sông dài như kiếm giữa trời xanh.
Hò khoan đưa mái không ngơi tiếng,
Vạc ngủ chân co bãi vắng tanh.
Mắt mỏi đường trần xa dằng dặc.
Tình quê roi ngựa trở về nhanh.
Qua cầu xe ngựa ta đâu nghĩ,
Trước gió nồm nam giấc mộng lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời