Trận lụt qua rồi nước vẫn trong
Dã viên cồn Hến chảy quanh vòng
Dễ thương bầy cá trương vi lội
Tội nghiệp con cò ngóng cổ trông
Tiếng súng veo vo trên mặt nước
Câu hò lạnh lẽo dưới gành sông
Cây đa bến cũ còn lưa đó
Nông nổi con đò bạn thấy không?


(Quý Tỵ, 1953, 77 tuổi)

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 2008 (do Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn)