Em đưa tôi qua Bạch Hổ, Tràng Tiền
vô cớ đứng tần ngần trên cầu Mới
sông Hương mùa này trong thấy đáy
nước về xuôi gió lại ngược lên ngàn

Em đánh số cho cầu theo tuổi nó
số một
số hai...
số ba chen vào giữa

Xin em đếm lại
bốn, ba, hai...
không lẽ em quên chiếc cầu số một
chiếc cầu treo cổ nhất
chiếc cầu dải yếm bắc từ xưa!...


Huế, 1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]