Tập thơ Mẹ và Em của Nguyễn Duy do NXB Thanh Hoá phát hành, giấy phép xuất bản số 03-XB-TH, in 20.000 bản, khổ 14x20cm, 100 trang, tại Xí nghiệp quốc doanh in I, in xong và nộp lưu chiểu tháng 8-1987.

Tập thơ gồm 34 bài và Phụ lục:
1. Thơ tặng người xa xứ 2. Dòng sông Mẹ 3. Hầm chữ A 4. Xó bếp 5. Tre Việt Nam 6. Hơi ấm ổ rơm 7. Bầu trời vuông 8. Tảo mộ 9. Cỏ dại 10. Gửi Huế 11. Lời ru con cò biển 12. Ánh trăng 13. Nghe tắc kè kêu trong thành phố 14. Lời ru đồng đội 15. Thơ Tết 16. Nhớ thiên nhiên 17. Tuổi thơ 18. Đò Lèn 19. Cầu Bố 20. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 21. Gửi về Lam Sơn 22. Xuồng đầy 23. Sông Thao 24. Ca …