Giai nhân vừa ý khó đến,
Lỡ yêu nàng nên vương vấn tơ tình.
Mái lầu tây trăng sáng lung linh.
Lòng buồn lắm xuân về Oanh* có nhớ?

Đa tình tài tử nhiều xuân ý
Đứt ruột nàng Tiêu một lá thơ.

Sông Tương nước chảy vẫn nông trơ
Cho kẻ đấy người đây mòn mỏi đợi!
Khắc-khoải lẽ trăm đường nghìn mối,
Tình chung tâm sự biết cùng ai?
Tương-tư thở vắn than dài!

* Nàng Thôi Oanh Oanh (Tây Sương Ký truyện)
Đông Giáp Ngọ 2.2015

Quân Sơn