17/06/2024 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giai nhân bài 1

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:09

 

Giai nhân nan tái đắc[1],
Trót yêu hoa nên gian díu với tình.
Mái tây hiên[2] nguyệt gác chênh chênh,
Rầu rĩ bấy xuân về, oanh nhớ.
Phong lưu tài tử đa xuân tứ,
Trường đoạn Tiêu nương nhất chỉ thư.[3]
Nước sông Tương[4] một dải nông sờ,
Cho kẻ đấy, người đây mong mỏi!
Bứt rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi!
Chữ chung tình biết nói cùng ai?
Trót vì gắn bó một hai!
Tiêu đề bài này có bản chép là Tự tình, hay Giai nhân nan tái đắc. Văn đàn bảo giám chép tác giả bài này là Dương Khuê.
[1] Chữ Hán: 佳人難再得 (Người đẹp khó có gặp lại lần nữa), lấy từ bài Giai nhân ca của Lý Diên Niên đời Hán.
[2] Trong truyện Tây sương ký, chàng Trương Quân Thuỵ gặp nàng Thôi Oanh Oanh ở mái hiên phía Tây. Bài thơ Tây sương: “Đãi nguyệt tây sương hạ, Nghinh phong hộ bán khai. Cách tường hoa ảnh động, Nghi thị ngọc nhân lai.” 待月西廂下,迎風戶半開。隔牆花影動,疑是玉人來。 (Chờ trăng dưới mái tây, Đón gió cửa hé mở. Cách tường hoa động bóng, Ngỡ là người ngọc đến.)
[3] Chữ Hán: 風流才子多春思,腸斷蕭娘一紙書 (Người tài tử phong lưu có nhiều ý nghĩ về xuân về tình; Đau khổ vì một lá thư của nàng). Thơ từ bài Thôi nương thi 崔娘詩 của Dương Cự Nguyên đời Đường, cũng viết về chuyện Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thuỵ.
[4] Một con sông lớn của Trung Quốc, chảy qua tỉnh Hồ Nam, rồi nhập vào hồ Động Đình. Thơ của Lương Ý Nương có câu: “Nhân đạo Tương giang thâm, Vị để tương tư bạn” (Ai bảo sông Tương sâu, Chưa bằng lòng mong nhớ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Giai nhân bài 1