遊西湖八絕其六

拂袖低看笑不言,
風情未盡暗消魂。
劈開數幅新題字,
淡化三年舊酒痕。

 

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6

Phất tụ đê khan tiếu bất ngôn,
Phong tình vị tận ám tiêu hồn.
Phách khai sổ bức tân đề tự,
Đạm hoá tam niên cựu tửu ngân.

 

Dịch nghĩa

Phất tay áo, nhìn xuống thấp, cười không nói,
Thói phong tình chưa hết, hồn âm thầm tiêu tan.
Mở ra mấy bức chữ mới đề trên vách,
Ngấn rượu cũ ba năm đã hoá nhạt.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Phủi áo, cúi xem, cười chẳng nói
Thần chưa dứt hết đã tan hồn
Ba năm, mấy bức đề trên vách
Chữ đã nhoà phai, ngấn rượu còn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuối xem vén áo chí cười tràn
Sảng khoải chưa vơi hứng đã tan
Chữ mới đề thêm vào mấy bức
Ba năm ngấn rượu nét mờ loang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cúi xem phủi áo chỉ cười khan,
Hoài bảo chưa vơi hồn đã tan.
Chữ mới đề thêm vào bức vách,
Ba năm ngấn rượu nét màu tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời