09/12/2022 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6
遊西湖八絕其六

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2014 08:50

 

Nguyên tác

拂袖低看笑不言,
風情未盡暗消魂。
劈開數幅新題字,
淡化三年舊酒痕。

Phiên âm

Phất tụ đê khan tiếu bất ngôn,
Phong tình vị tận ám tiêu hồn.
Phách khai sổ bức tân đề tự,
Đạm hoá tam niên cựu tửu ngân.

Dịch nghĩa

Phất tay áo, nhìn xuống thấp, cười không nói,
Thói phong tình chưa hết, hồn âm thầm tiêu tan.
Mở ra mấy bức chữ mới đề trên vách,
Ngấn rượu cũ ba năm đã hoá nhạt.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Phủi áo, cúi xem, cười chẳng nói
Thần chưa dứt hết đã tan hồn
Ba năm, mấy bức đề trên vách
Chữ đã nhoà phai, ngấn rượu còn
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 6