13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
23 bài thơ
Tạo ngày 25/06/2008 11:09 bởi Ngọc Anh Lê
Phạm Hồ Thu tên thật là Phạm Thị Sửu, sinh năm 1950 tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, là nhà báo, nhà thơ. Cuối năm 1973, tốt nghiệp đại học, là phóng viên báo Nhân dân. Năm 1974, tình nguyện vào chiến trường khu 5, Trung Trung Bộ làm phóng viên mặt trận của báo Nhân dân và Đài Phát thanh Giải phóng. Sau ngày đất nước hoà bình thống nhất, tiếp tục làm việc tại báo Nhân dân, rồi báo Người công giáo Việt Nam (trực thuộc UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đến khi nghỉ hưu (2006). Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2005.

Thơ đã xuất bản:
- Quà tặng
- Chiều Trương Chi
- Giấc sâm cầm

Giải thưởng:
- Giải thưởng thơ của báo Văn nghệ, của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.