25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 07:32

問友

種蘭不種艾,
蘭生艾亦生。
根荄相交長,
莖葉相附榮。
香莖與臭葉,
日夜俱長大。
鋤艾恐傷蘭,
溉蘭恐滋艾。
蘭亦未能溉,
艾亦未能除。
沈吟意不決,
問君合何如?

 

Vấn hữu

Chủng lan bất chủng ngải,
Lan sinh ngải diệc sinh.
Căn cai tương giao trưởng,
Hành diệp tương phụ vinh.
Hương hành dữ xú diệp,
Nhật dạ câu trưởng đại.
Sừ ngải khủng thương lan,
Khái lan khủng tư ngải.
Lan diệc vị năng khái,
Ngải diệc vị năng trừ.
Trầm ngâm ý bất quyết,
Vấn quân: “Hợp hà như?”

 

Dịch nghĩa

Trồng lan chứ không trồng ngải,
Thế mà lan mọc, ngải cũng mọc.
Rễ và mầm bám nhau lớn lên,
Giò và lá tựa vào nhau tươi tốt.
Giò thơm cùng lá hôi,
Ngày đêm đều nảy nở.
Dẫy ngải đi thì sợ lan chột,
Tưới cho lan thì sợ ngải tốt.
Thế rồi lan cũng chưa tưới được,
Mà ngải cũng chưa dẫy đi.
Ngẫm nghĩ hoài không thể quyết định,
Hỏi bạn: “Nên làm thế nào cho phải?”

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trồng lan chẳng trồng ngải
Lan lên, ngải cũng lên
Rễ mầm chằng chịt lớn
Giò lá tốt tươi chen
Giò thơm lẫn lá hôi
Cùng lớn từng ngày một
Dẫy lan sợ ngải hư
Tưới lan e ngải tốt
Lan kia chưa thể tưới
Ngải nọ cũng khôn đào
Ngẫm nghĩ phân vân mãi
Hỏi anh: “Phải thế nào?”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trồng lan, đâu trồng ngải,
Lan nhú, ngải cũng trồi.
Mầm, rễ xoắn nhau mọc,
Giò, lá cùng sinh sôi.
Ngày đêm thi nhau lớn,
Giò thơm và lá hôi.
Bứng ngải sợ lan hại,
Tưới lan e ngải tươi.
Rốt ráo lan chưa tưới,
Mà ngải tốt ngời ngời.
Trầm ngâm lòng chẳng quyết,
Hỏi bạn: “Nghĩ dùm tôi!”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trồng lan, chứ ngải làm chi,
Thế mà lan mọc, ngải thì mọc theo.
Mầm lên, rễ cũng cuốn theo,
Lá và dò dựa, sống theo tháng ngày.
Dò thơm cùng lá hôi này,
Ngày đêm nảy nở càng ngày càng cao.
Ngải, trừ sợ tổn lan sao,
Tưới lan, lại sợ ngải cao hơn giờ.
Lan, chưa tưới, hãy còn chờ,
Ngải, còn ngại diệt, làm ngơ chưa trừ.
Nghĩ hoài nhưng vẫn chần chừ,
Bác xem, giải quyết nên như thế nào?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trồng lan, nào trồng ngải đâu
Đến khi lan mọc, nhô đầu ngải lên
Rễ mầm chen chúc mọc lên
Lá giò tươi tốt ai hèn kém ai
Giò thơm cùng với lá hôi
Ngày đêm đua lớn đua dài với nhau
Nhổ ngải đi sợ lan đau
Tưới lan e ngải thêm màu tốt tươi
Bần thần dám tưới lan đâu
Ngải kia cũng thế trước sau vẫn còn
Ngần ngừ khó tính thiệt hơn
Bạn ơi ta lại phải làm sao đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn trồng lan chứ không trồng ngải
Lan mọc thì cũng ngải mọc theo
Rễ lan rễ ngải cùng đeo
Thân và lá bám vào nhau đua màu

Giò lan thơm lá hoa ngải thối
Nảy nở thì ngày tối đều an
Ngải trừ e tổn thương lan
Tưới lan lại sợ ngải càng lớn thêm

Lúc này lan chưa toan tính tưới
Ngải cũng chưa bị lưỡi kéo trừ
Suy lâu mà ý quyết chưa
Hỏi ông: “Làm thế nào cho hợp giờ?”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời