02/07/2022 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn hữu
問友

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:20

 

Nguyên tác

種蘭不種艾,
蘭生艾亦生。
根荄相交長,
莖葉相附榮。
香莖與臭葉,
日夜俱長大。
鋤艾恐傷蘭,
溉蘭恐滋艾。
蘭亦未能溉,
艾亦未能除。
沈吟意不決,
問君合何如?

Phiên âm

Chủng lan bất chủng ngãi
Lan sinh ngãi diệc sinh
Căn cai tương giao trưởng
Hành diệp tương phụ vinh
Hương hành dữ xú diệp
Nhật dạ câu trưởng đại
Sừ ngãi khủng thương lan
Khái lan chủng tư ngãi
Lan diệc vị năng khái
Ngãi diệc vị năng trừ
Trầm ngâm ý bất quyết
Vấn quân: “Hợp hà như?”

Dịch nghĩa

Trồng lan chứ không trồng ngãi
Thế mà lan mọc, ngãi cũng mọc
Rễ và mầm bám nhau lớn lên
Giò và lá tựa vào nhau tươi tốt
Giò thơm cùng lá hôi
Ngày đêm đều nảy nở
Dẫy ngãi đi thì sợ lan chột
Tưới cho lan thì sợ ngãi tốt
Thế rồi lan cũng chưa tưới được
Mà ngãi cũng chưa dẫy đi
Ngẫm nghĩ hoài không thể quyết định
Hỏi bạn: “Nên làm thế nào cho phải?”

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trồng lan chẳng trồng ngãi
Lan lên, ngãi cũng lên
Rễ mầm chằng chịt lớn
Giò lá tốt tươi chen
Giò thơm lẫn lá hôi
Cùng lớn từng ngày một
Dẫy lan sợ ngãi hư
Tưới lan e ngãi tốt
Lan kia chưa thể tưới
Ngãi nọ cũng khôn đào
Ngẫm nghĩ phân vân mãi
Hỏi anh: “Phải thế nào?”
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Vấn hữu