暮江吟

一道殘陽鋪水中,
半江瑟瑟半江紅。
可憐九月初三夜,
露似真珠月似弓。

 

Mộ giang ngâm

Nhất đạo tàn dương phô thuỷ trung,
Bán giang sắt sắt bán giang hồng.
Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ,
Lộ tự chân châu nguyệt tự cung.

 

Dịch nghĩa

Một dải nắng chiều bao phủ mặt nước
Nửa sông vẫn xanh biêng biếc, nửa sông đổi màu đỏ
Đáng yêu thay đêm mùng ba đầu tháng chín
Những giọt sương tựa như hạt ngọc, ánh trăng tựa như cánh cung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiêu Dao Du Tử @www.maihoatrang.com

Nắng tàn một dải trên sông
Nửa hồng nửa biếc linh lung chan hòa
Yêu sao tháng chín mùng ba
Sương như hạt ngọc trăng là cánh cung

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ngày tàn nắng nhạt phủ dòng sông
Nửa khúc xanh xanh, nửa khúc hồng.
Tháng chín mùng ba trăng nỏn chiếu,
Sương trong như ngọc, nguyệt hình cung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nắng tàn một vệt, nước phơi,
Nửa sông hiu hắt, nửa thời đỏ au.
Mồng ba tháng chín đêm thâu,
Cung là trăng sáng, hạt châu: sương trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nắng tàn một vệt trên sông
Dòng chia hai dải, bên hồng bên xanh
Mùng ba tháng chín quá xinh
Sương như chuỗi ngọc, trăng hình cánh cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Tà dương phủ bóng trên sông,
Nửa dào dạt sóng nửa hồng long lanh.
Mùng ba tháng chín hữu tình,
Sương như châu ngọc, trăng xinh lưỡi liềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Một dải dương tàn giữa mặt sông
Nửa sông dào dạt nửa sông hồng
Yêu thay tháng chín mồng ba tối
Sương tựa trân châu nguyệt tựa cung.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên mặt sông nắng chiều một dải
Nửa sông xanh, nửa cải ráng hồng
Đêm ba tháng chín mung lung
Móc như hạt ngọc, cánh cung trăng mờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng tàn phơi bóng nước sông
Nửa dòng se sắt nửa dòng đỏ gay
Mùng ba tháng chín đêm nay
Vầng trăng cung khuyết hạt châu sương trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Nắng chiều bao phủ mặt sông
Nửa trông xanh biếc nửa trông đỏ loà
Yêu thay tháng chín mồng ba
Sương như hạt ngọc trăng tà tựa cung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời