Матери

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо -
Мне всякий раз тебя напоминают.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Cả những tiếng đầu tiên của chồi non rất khẽ,
Cả dấu chân in cỏ ướt trên đồng,
Cả hương hoa đượm buồn bay nhè nhẹ,
Cả đều đều tiếng máy phía bờ sông,
Cả bài hát một người nào đang hát,
Cả trời xanh, đúng thế, cả bầu trời...
Mẹ ơi,
Tất cả bỗng làm con nhớ mẹ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Tiếng chồi non nhẹ đầu tiên
Dấu chân cỏ ướt in trên cánh đồng
Hương hoa lan toả bềnh bồng
Đều đều tiếng máy bờ sông phía ngoài
Bài ca ai hát bao lời
Đúng rồi, kể cả bầu trời xanh lam

Mẹ ơi, tất cả làm con
Bỗng nhiên nhớ mẹ vô vàn hôm nay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời