Xin cảm ơn vì buổi sáng hôm nay,
Vì giờ phút thần tiên yên tĩnh -
Cả rừng dương ngập trong tuyết dày,
Trong cái đẹp của mùa đông giá lạnh.

Treo trên đầu con đường nhỏ uốn quanh,
Một cành thông tuyết đè trĩu nặng
Ðang đứng yên như sợ nhỡ vô tình
Ðể rơi một vài bông tuyết trắng...

Tôi không biết cho ai và vì sao
Phải cảm ơn hạnh phúc này bé nhỏ.
Cũng có thể hôm nay phần nào
Tôi cảm ơn cả chính tôi trong đó...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)