Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
55 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 20/07/2008 10:13 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/08/2011 09:27 bởi hongha83
Hà Minh Đức sinh ngày 3/5/1935, nguyên Viện trưởng Viện Văn học, nguyên chủ nhiệm Khoa báo chí Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1957. Từ năm 1957 đến nay ông công tác giảng dạy tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trưởng bộ môn lý luận văn học; Phó chủ nhiệm Khoa Ngữ văn; Chủ nhiệm Khoa Báo chí. Từ 1995 đến tháng 2 năm 2003 ông kiêm nhiệm công tác tại Viện Văn học, là Viện trưởng Viện Văn học kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn học. Ông còn giữ các chức vụ như thành viên Uỷ ban Giáo dục toàn quốc (từ 1998); Uỷ viên Hội đồng lý luận - phê bình văn học nghệ thuật…

 

Đi hết một mùa thu (1999)

Khoảng trời gió cát bay (2003)

Ngoài trời còn mưa (2007)