Có một người con gái đi xa
Qua Hải Vân theo làm dâu xứ Huế
Thấy sông Hương, nhớ Trà Giang quê mẹ
Quảng Ngãi ơi, xa quá ngày về!

Bao tháng ngày khắc khoải nỗi mong quê
Nhớ cồn cào tiếng sóng xô bờ cát
Nhớ hàng tre, nhớ tiếng gàu kẽo kẹt
Tiếng ầu ơ nằng nặng của quê mình...

Con chim khôn muốn đậu cành xinh
Em lấy chồng không theo ý mẹ...
Đổi họ tên, tập nói theo giọng Huế
Đời trôi theo dòng chảy quê người...

Có những ước mơ chưa nói kịp thành lời,
Những ân tình ray rứt mãi không thôi!
Người về biền biệt lòng đất lạnh
Hồn còn đau xé nỗi chia phôi!


1998