Quá Nhạc Châu thành

Huân phong yếu ngã luyến Tiêu Tương
Cầm tế ca tiêm đáo Nhạc Dương
Hồ tượng vạn thiên lê thượng thuý
Quân phong thập nhị tửu do hương
Ba Khưu xà cốt vô ngư vấn
Liễu Tỉnh long thư hữu quất tường
Vật hỉ vật bi phi ngã sự
Đăng lâu thả tụng ái ưu chương

 

Dịch nghĩa

Làn gió ấm áp khiến ta lưu luyến dòng Tiêu Tương
Trong tiếng đàn lanh lảnh và tiếng ca ngân cao thuyền ta vào bến Nhạc Dương
Mặt hồ vẫn xanh biếc như pha lê ngàn vạn dặm
Núi Quân mười hai ngọn hương rượu còn thơm
Món xương rắn trên gò Ba Khưu không ông chài nào hỏi đến
Chữ rồng ở giếng Long Tỉnh chỉ những cây quất am tường
Vật vui hay vật buồn không phải là việc của ta
Lên lầu vừa dạo bước vừa đọc những vần thơ ưu ái


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Gió về lưu luyến sóng Tiêu Tương
Trong tiếng đàn ca đến Nhạc Dương
Ngàn vạn dặm xa hồ ánh ngọc
Mười hai núi thắm rượu bay hương
Ba Khưu xương rắn chài không hỏi
Long Tỉnh chữ rồng quất tỏ tường
Vui hận đâu cần ta ngó tới
Dạo lầu thanh thản thú văn chương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Gió ấm áp khiến lòng lưu luyến
Dòng Tiêu Tương xao xuyến tim ta
Tiếng đàn tiếng hát ngân nga
Dẫn thuyền vào bến đề là Nhạc Dương.

Mặt hồ vẫn lẽ thường xanh biếc
Như pha lê chỉ việc mà xanh
Núi Quân cũng thể biến thành
Mười hai đỉnh núi-ngọt lành rượu ngon?

Món xương rắn, chài còn chẳng hỏi
Chữ rồng đây ai nói am tường?
Vật vui hay não chẳng vương
Lên lầu dạo bước đỉnh đương gieo vần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Luyến làn gió ấm, luyến Tiêu Tương
Đàn hát dong thuyền tới Lạc Dương
Xanh biếc sắc trời hồ thẳm sắc
Thơm lừng hương rượu núi Quân hương
Ba Khưu xương rắn chài không đụng
Long Tỉnh chữ rồng quất mới tường
Vật não vật vui ta chẳng vướng
Lên lầu thơ phú vẫn còn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió hoà khiến luyến dòng Tiêu Tương,
Tiếng hát thuyền vang vào Nhạc Dương,
Vạn dặm pha lê hồ nước biếc,
Mười hai ngọn Quân rượu thơm hương.
Ba Khưu xương rắn chài không hỏi,
Long Tỉnh chữ rồng quất tỏ tường.
Muôn vật vui buồn ta chẳng bận,
Lên lầu dạo bước phú còn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời