Quá Hành Châu thành

Tương thuỷ phong vi luyện dục bình
Khấu huyền y trạo khệ Hành thành
Thê Chân thảo trát tư mi trát
Câu Lậu kham thanh thuộc mộng thanh
Vân bích khai hàn như hữu ước
Cổ sơn bi lượng tịch vô thanh
Phong cao hồi nhạn thư hà hệ
Tiền hữu Gia Ngư khả đạt tình

 

Dịch nghĩa

Làn gió thổi nhẹ, sông Tương tựa như tấm lụa phẳng mịn
Gõ mạn tựa chèo cho thuyền vào thành Hành Châu
Cỏ núi Thê Chân non mượt như hàng lông mi
Am núi Câu Lậu thanh vắng như trong mộng
Bức tường mây mở ra một khoảnh như hẹn trước
Núi Cổ Sơn sáng buồn không một tiếng động
Trên núi cao có đàn nhạn bay về nhưng làm sao buộc được thư
Phải đến huyện Gia Ngư ở phía trước may ra mới có thể gửi được bức thư về nhà kể tình cảm của mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Gió nhẹ sông Tương nước phẳng lì
Hành Châu gõ mạn tựa chèo đi
Bóng am Câu Lậu mờ như mộng
Cỏ núi Thê Chân mượt tựa mi
Vân điệp lững lờ trời rộng mở
Cổ Sơn thanh vắng cảnh buồn thê
Nào thư buộc được chim trên núi
Phải đến Gia Ngư mới gửi về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió nhẹ sông Tương lụa phẳng lì,
Hành Châu gõ mạn thuyền vào đi.
Am non Câu Lậu thanh như mộng,
Cỏ núi Thê Chân mượt tựa mi,
Mở khoảnh tường mây như hẹn trước,
Cổ Sơn không động sáng sầu bi.
Thư sao buộc được vào chim núi,
Phải đến Gia Ngư thư gửi đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời