Quá Ô Man tư quốc cảm tác

Ky vô ngư đĩnh lộc vô tiều
Ngũ hiểm tiền lâm lực bán kiều
Kim nhật độ than hoài cổ miếu
Hà thời tống khách tiếu khê kiều
Điều điều thiên lý bang hương nguyệt
Niểu niểu tam canh lữ xá tiêu
Trung hiếu nhất đan năng kiện ngã
Lệnh môn tảo vãn tấu hồi thiều

 

Dịch nghĩa

Trên bãi cát không thuyền câu dưới chân núi không người hái củi
Tiến bước vào bãi Ngũ Hiểm mệt mỏi như mất nửa sức
Hôm nay qua sông hiểm lại nhớ đến ngôi miếu cổ
Bao giờ được tiễn khách để cười nhạo chỗ khe cầu
Nghìn dặm đường quanh co mặt trăng quê hương vẫn dõi theo
Nghe vẳng lúc canh ba tiếng sáo cất lên nơi quán trọ
Một lòng trung hiếu có thể làm cho ta được mạnh khoẻ
Sớm muộn ở cổng thành sẽ vang lên tiếng nhạc cờ của sứ bộ về triều


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Không người hái củi chẳng thuyền câu
Ngũ Hiểm mòn hơi vẫn phải vào
Vượt sóng nhớ hoài ngôi miếu cổ
Tiễn người cười nhạo chỗ khe cầu
Đêm khuya tiếng sáo đâu vang lại
Đường vắng trăng quê vẫn dõi chào
Một dạ hiếu trung tăng sức khoẻ
Cổng thành vang nhạc sứ về chầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không tiều trên bãi chẳng thuyền câu,
Ngũ Hiểm tiến vào mệt mỏi sâu,
Sông hiểm nay qua hoài miếu cổ,
Tiễn người cười nhạo chỗ khe cầu.
Đường quanh trăng chiếu quê nghìn dặm,
Vẳng lúc canh ba sáo trọ lầu.
Trung hiếu một lòng ta vẫn khoẻ,
Kinh thành rộn nhạc sứ về chầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời