Tiên ông cưỡi hạc đi rồi
Lầu cao mây trắng chơi vơi lạnh lùng
Dưới chân thạch táo khí đùn
Tựa đầu bên gối thả hồn lang thang.
Xa xa buồm thẳng núi ngàn
Hán Dương cây đứng soi làn sóng xanh
Nhìn theo khói sóng quặn tình
Phù du thế sự ta nhìn tái tê!