Quá Ô Man đề Phục Ba miếu

Quế Lâm uy vọng du du tại
Lăng Bạc trung thành niếu niếu hương
Đồng trụ bất ma Đồn Thuỷ lãnh
Quảng Nguyên, Nga Lợi lưỡng dương dương

 

Dịch nghĩa

Ở Quế Lâm uy nghiêm (của Mã Viện) hãy còn đó
Miền Lăng Bạc lòng trung (của Hai Bà) vẫn nức thơm
Cột đồng chưa mòn mà nước sông Đồn Thuỷ đã lạnh
Hai châu Quảng Nguyên và Nga Lợi vẫn còn kia


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Quế Lâm Mã Viện danh lừng lẫy
Lăng Bạc Hai Bà nức tiếng thơm
Nguyên vẹn cột đồng Đồn Thuỷ lạnh
Hai châu Nga, Quảng vẫn đang còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế Lâm Mã Viện uy nghiêm còn,
Lăng Bạc Hai Bà thơm nức hương.
Đồng trụ chưa mòn Đồn Thuỷ lạnh,
Hai châu Nga, Quảng vẫn còn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời