19/06/2024 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Ô Man đề Phục Ba miếu

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 12/04/2017 21:56

 

Phiên âm

Quế Lâm uy vọng du du tại
Lăng Bạc trung thành niếu niếu hương
Đồng trụ bất ma Đồn Thuỷ lãnh
Quảng Nguyên, Nga Lợi lưỡng dương dương

Dịch nghĩa

Ở Quế Lâm uy nghiêm (của Mã Viện) hãy còn đó
Miền Lăng Bạc lòng trung (của Hai Bà) vẫn nức thơm
Cột đồng chưa mòn mà nước sông Đồn Thuỷ đã lạnh
Hai châu Quảng Nguyên và Nga Lợi vẫn còn kia

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Quế Lâm Mã Viện danh lừng lẫy
Lăng Bạc Hai Bà nức tiếng thơm
Nguyên vẹn cột đồng Đồn Thuỷ lạnh
Hai châu Nga, Quảng vẫn đang còn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Ô Man đề Phục Ba miếu