Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 16:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/10/2005 04:25

禹廟

禹廟空山裏,
秋風落日斜。
荒庭垂橘柚,
古屋畫龍蛇。
雲氣生虛壁,
江深走白沙。
早知乘四載,
疏鑿控三巴。

 

Vũ miếu

Vũ miếu không sơn lý,
Thu phong lạc nhật tà.
Hoang đình thuỳ quất dữu,
Cổ ốc hoạ long xà.
Vân khí sinh hư bích,
Giang thâm tẩu bạch sa.
Tảo tri thừa tứ tải,
Sơ tạc khống Tam Ba.

 

Dịch nghĩa

Đền thờ vua Vũ trong núi quạnh
Gió thu thổi, mặt trời đã xế
Giữa sân vắng, quýt bưởi rũ bóng
Vách nhà cũ vẽ đầy rồng rắn
Hơi mây tuôn ra từ khoảng nhà trống
Sông sâu chảy trên làn cát trắng phau
Vốn biết vua Vũ đi bốn thứ xe,
Khai thông đường nước để chống giữ Tam Ba


(Năm 765)

Nguyên chú: "Thử Trung Châu, Lâm Giang huyện Vũ từ dã" 此忠州臨江縣禹祠也 (Đây là miếu thờ ông Vũ ở Trung Châu, huyện Lâm Giang).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Miếu Vũ sườn non vắng
Trời thu bóng ác tà
Sân hoang cam quýt rũ
Vách cũ rắn rồng nhoà
Nhà trống hơi mây rợp
Cát vàng bóng nước sa
Nghe xưa xe bốn kiểu
Mở lối chắn Tam Ba


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Vũ miếu nằm nơi núi vắng này,
Gió thu thổi lạc mặt trời tây.
Quít bòng rủ bóng nơi sân vắng,
Vách cũ hình rồng rắn vẽ đầy.
Nhà trống mây tuôn từ khoảng trống,
Sông sâu chuồn vội cát trắng bày.
Bốn thứ xe xưa vua Vũ chạy,
Tam Ba chống giữ lối khai đây.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Núi trơ còn miếu Vũ,
Chiều xuống gió thu lồng.
Quýt bưởi sà sân vắng,
Tường xưa vẽ rắn rồng.
Khí mây xông mái cũ,
Làn cát trắng xuôi dòng.
Bốn thứ xe từng biết,
Tam Ba ngọn nước thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Miếu trong vùng núi vắng,
Gió thu bóng chiều tà.
Nhà cũ vẽ rồng rắn,
Sân hoang quít quất xà.
Vách trống toát hơi ẩm,
Cát trắng tiếng sóng xa.
Mới biết bốn năm quá,
Đục sơ tới Tam Ba.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi quạnh hiu đền thờ vua Vũ
Trời xế chiều gió hú vào thu
Trong sân quít mọc hoang vu
Trên tường rồng rắn vẽ bò nhà trong
Hơi mây tuôn khoảng không tường trống
Dòng sông sâu cát trắng bay xa
Biết vua dùng bốn thứ xe
Khai thông dòng nước, Tam Ba phòng ngừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đền thờ vua Vũ núi đìu hiu,
Gió thổi mặt trời thu xế chiều.
Sân vắng quýt cam còn rũ bóng,
Vách nhà cũ vẽ đầy rồng điêu.
Hơi mây tuôn toả từ nhà trống,
Sông chảy trên làn cát trắng nhiều.
Vua Vũ vốn đi xe bốn thứ,
Tam Ba chống giữ khai đê điều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời