09/08/2022 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ miếu
禹廟

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 16:39

 

Nguyên tác

禹廟空山裏,
秋風落日斜。
荒庭垂橘柚,
古屋畫龍蛇。
雲氣生虛壁,
江深走白沙。
早知乘四載,
疏鑿控三巴。

Phiên âm

Vũ miếu không sơn lý,
Thu phong lạc nhật tà.
Hoang đình thuỳ quất dữu,
Cổ ốc hoạ long xà.
Vân khí sinh hư bích,
Giang thâm tẩu bạch sa.
Tảo tri thừa tứ tải,
Sơ tạc khống Tam Ba.

Dịch nghĩa

Đền thờ vua Vũ trong núi quạnh
Gió thu thổi, mặt trời đã xế
Giữa sân vắng, quýt bưởi rũ bóng
Vách nhà cũ vẽ đầy rồng rắn
Hơi mây tuôn ra từ khoảng nhà trống
Sông sâu chảy trên làn cát trắng phau
Vốn biết vua Vũ đi bốn thứ xe,
Khai thông đường nước để chống giữ Tam Ba

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Vũ miếu nằm nơi núi vắng này,
Gió thu thổi lạc mặt trời tây.
Quít bòng rủ bóng nơi sân vắng,
Vách cũ hình rồng rắn vẽ đầy.
Nhà trống mây tuôn từ khoảng trống,
Sông sâu chuồn vội cát trắng bày.
Bốn thứ xe xưa vua Vũ chạy,
Tam Ba chống giữ lối khai đây.
(Năm 765)

Nguyên chú: "Thử Trung Châu, Lâm Giang huyện Vũ từ dã" 此忠州臨江縣禹祠也 (Đây là miếu thờ ông Vũ ở Trung Châu, huyện Lâm Giang).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vũ miếu