15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 20:53

秋雨歎其二

闌風伏雨秋紛紛,
四海八荒同一雲。
去馬來牛不復辨,
濁涇清渭何當分?
禾頭生耳黍穗黑,
農夫田婦無消息。
城中蚪米換衾綢,
相許寧論兩相直?

 

Thu vũ thán kỳ 2

Lan phong phục vũ thu phân phân,
Tứ hải bát hoang đồng nhất vân.
Khứ mã lai ngưu bất phục biện,
Trọc Kinh thanh Vị hà đương phân?
Hoà đầu sinh nhĩ thử tuệ hắc,
Nông phu điền phụ vô tiêu tức.
Thành trung đẩu mễ hoán khâm trừu,
Tương hứa ninh luận lưỡng tương trực?

 

Dịch nghĩa

Gió to mưa lớn ào ào trong mùa thu
Khắp bốn biển tám cõi chỉ phủ một thức mây đen
Ngựa đi trâu lại không phân biệt được
Sông Kinh đục, sông Vị trong, làm sao rạch ròi
Lúa tẻ ra bông lép, lúa nếp ra bông xám đen
Nhà nông không có tin tức gì (về thu hoạch mùa màng)
Trong thành đấu gạo đổi bằng mền đơn, mền kép
Thoả thuận vậy chứ đâu bàn đến giá của hai bên


(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió to mưa lớn trọn mùa thu
Bốn biển tám phương mây phủ mù.
Ngựa lại, trâu đi đâu rõ rệt
Vị trong, Kinh đục rất âm u.
Lúa bông lép nếp than đen xám
Dân ruộng đồng không biết hoạch thu.
Đấu gạo đổi mền trong phố chợ
Hai bên cùng thuận chẳng hồ nghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mưa to gió lộng mịt mù,
Tám non bốn biển mây thu rầu rầu.
Ngựa đi chẳng khác dáng trâu,
Sông Kinh sông Vị, dòng nào đục, trong?
Nếp đen, lúa chẳng đòng đòng,
Nhà nông thu hoạch chẳng mong được nào.
Trong thành vải gạo đổi trao,
Hai bên ngay thẳng, cùng nhau thuận tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hết gió liền mưa bời bời thu,
Tám hướng tứ bề mây mịt mù.
Ngựa lại trâu qua thấy loáng thoáng,
Vị trong Kinh đục trông xô bồ.
Lúa ngâm nứt mông ngô nếp thối,
Nhà nông già trẻ ai dám nói.
Trong thành đấu gạo so áo chăn,
Hơn thiệt kể gì miễn được đổi.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mưa thu lan rũ gió bầy bầy,
Bốn biển đồng hoang một sắc mây.
Trâu đến ngựa đi không biết được,
Vị trong, Kinh đục đường nào đây ?
Lúa trổ đòng đòng đen đọt cả,
Nông dân mùa vụ không thành quả.
Trong thành đấu gạo đổi chăn màn,
Cùng chịu trao nhau không trả giá.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mưa gió rải, chiều thu ủ dột
Tám phương trời cùng một sắc mây
Trâu qua, ngựa lại chẳng hay
Vị trong, Kinh đục, lúc này như nhau
Bọn làm ruộng vò đầu kêu khổ
Mộng mọc dài, bông lúa đen sì
Áo, chăn đổi lấy gạo về
Đổi cho là quý, kể gì thiệt hơn


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gió mưa thu đổ liên miên,
Tám đồng bốn biển, mây trên một mầu.
Dưới mưa, trâu ngựa khác đâu,
Vị trong, Kinh đục, giờ mầu khó phân.
Đòng đòng lúa nếp đen dần,
Vụ này, nam nữ nông dân mong gì!
Chiếu chăn, đấu gạo, đổi đi,
Chẳng bàn, liền thuận giá thì như nhau...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mùa thu mưa gió nổi tơi bời,
Một giải mây đen phủ khắp trời.
Trâu tới, ngựa đi trông chẳng rõ,
Vị trong, Kinh đục thế mà thôi.
Bông lúa thâm sì nẩy mọc chồi,
Chồng cày vợ cấy không có bữa.
Trong thành đấu gạo đổi áo chăn,
Khi cần thì đổi chẳng lần lữa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong mùa thu gió to mưa lớn
Khắp bốn phưong tám hướng mây sầu
Ngựa đi trâu lại như nhau
Vị trong Kinh đục hai màu cách phân
Lúa tẻ lép, xám đen lúa nếp
Nhà nông không tin tức làm ăn
Trong thành gạo đổi mền chăn
Thuận suông như vậy đâu cần bàn thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ào ào mưa gió trong mùa thu,
Tám cõi biển xa mây phủ mù.
Trâu lại ngựa đi không khác biệt,
Vị trong Kinh đục thật lu bù.
Ra bông nếp tẻ đều teo lép,
Mùa vụ nhà nông sẽ thất thu.
Mền đổi gạo ăn trong phố chợ,
Chẳng bàn thoả thuận giá vừa bù?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Gió ngừng, mưa chuyển, trời u ám
Bốn hướng mây đùn khắp đồng xa
Trâu ngựa đi về nom chẳng rõ
Lạch sông trong đục khó nhìn ra
Hạt non trắng mộng đòng đen kịt
Mùa được thua nhà nông khó biết
Ra chợ đem mền đổi gạo ăn
Nào ai còn tính ai hơn thiệt.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời