奉寄高常侍

汶上相逢年頗多,
飛騰無那故人何。
總戎楚蜀應全未,
方駕曹劉不啻過。
今日朝廷須汲黯,
中原將帥憶廉頗。
天涯春色催遲暮,
別淚遙添錦水波。

 

Phụng ký Cao thường thị

Vấn thượng tương phùng niên phả đa,
Phi đằng vô nả cố nhân hà.
Tổng nhung Sở Thục ưng toàn vị,
Phương giá Tào Lưu bất thí qua.
Kim nhật triều đình tu Cấp Ám,
Trung nguyên tướng suý ức Liêm Pha.
Thiên nhai xuân sắc thôi trì mộ,
Biệt lệ dao thiêm Cẩm thuỷ ba.

 

Dịch nghĩa

Gặp nhau trên sông Vấn từ nhiều năm qua,
Sao có thế bay nhanh như thế hỡi bạn cũ.
Việc quân coi tổng quát cả vùng Thục lẫn Sở đã xong chưa,
Không những thế còn phải vượt Tào Thực và Lưu An nữa.
Ngày nay triều đình nên cần có người như Cấp Ảm,
Trong vùng trung nguyên các tướng nhớ đến Liêm Pha.
Nơi chân trời sắc xuân thúc giục ngày tàn tới,
Giọt nước mắt chia tay thêm vào làn sóng sông Cẩm.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông Vấn gặp nhau đã quá xa,
Bạn ơi, vun vút chóng vậy à.
Coi quân Sở, Thục đà xong chửa,
Cưỡi cổ Tào, Lưu chẳng những qua.
Triều đình nay phải cần Cấp Ám,
Tướng tá vùng trung nhớ Liêm Pha.
Lệ chia ly xa thêm sóng Cẩm,
Chân trời xuân sắc những phôi pha.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bao năm trước, gặp trên sông Vấn,
Giỏi nhảy bay, đời vẫn lao đao.
Tài chỉ huy Thục, Sở xứng anh đâu?
Thơ Tào Thực, Lưu Trinh nào dám sánh?
Triều đình cần vị quan can gián thẳng,
Đất Trung Nguyên các tướng nhớ Liêm Pha.
Nơi góc trời, xuân giục sắc chiếu tà,
Tôi cách biệt lệ sa sông Cẩm Thuỷ.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiếu năm qua gặp nhau sông Vấn
Bạn nhảy bay lận đận thế sao
Việc binh Sở Thục thế nào
Mới đây hơn hẳn Lưu Tào thơ văn
Nay vua cần Cấp Am phò tá
Nơi Trung Nguyên tướng tá nhớ Liêm
Góc trời xuân giục chiều đêm
Chia tay sông Gấm lệ thêm vài dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời