寄高三十五詹事

安穩高詹事,
兵戈久索居。
時來如宦達,
歲晚莫情疏。
天上多鴻雁,
池中足鯉魚。
相看過半百,
不寄一行書。

 

Ký Cao tam thập ngũ chiêm sự

An ổn Cao chiêm sự,
Binh qua cửu sách cư.
Thì lai như hoạn đạt,
Tuế vãn mạc tình sơ.
Thiên thượng đa hồng nhạn,
Trì trung túc lý ngư.
Tương khan quá bán bách,
Bất kí nhất hàng thư.

 

Dịch nghĩa

Quan chiêm sự họ Cao thật thoải mái,
Loạn lạc nên ở xa cách lâu.
Gặp thời nên đường làm quan hanh thông,
Cuối đời chớ lơ là tình bạn.
Trên trời lắm chim hồng nhạn,
Dưới ao có đủ cá chép.
Coi nhau thấy đã quá nửa trăm tuổi rồi đấy,
Mà sao không gửi một lá thư.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chiêm sự Cao thong thả,
Loạn lạc xa cách hoài.
Gặp may đường quan tốt,
Cuối đời tình chẳng phai.
Hồng nhạn trên trời lắm,
Trong ao cá chép bơi.
Trông nhau đời quá nửa,
Thăm hỏi chẳng một lời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ông chiêm sự giờ đây yên ổn,
Việc binh đao bận rộn bấy lâu.
Nay mai sẽ giữ chức cao,
Về già cái nghĩa bạn bầu chớ quên.
Hồng nhạn bay ở trên trời rộng,
Dưới ao sâu chép cũng đủ xài.
Quá năm mươi tuổi cả hai,
Sao ông không gửi cho tôi một dòng?


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan chiêm sự họ Cao an lạc
Loạn ly nên xa cách đã lâu
Gặp thời quan chức sang giàu
Cuối đời hãy nhớ tới nhau bạn bè
Trên trời vỗ cánh về hồng nhạn
Cá chép đầy ao cạn quẫy đuôi
Thấy nhau đã nửa trăm rồi
Sao ông không gửi cho tôi một dòng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thoải mái quan chiêm sự họ Cao,
Can qua nên ở cách xa lâu.
Gặp thời đường hoạn bao thông suốt,
Tình bạn cuối đời chớ ngoảnh mau.
Hồng nhạn trên trời chim nhiều lắm,
Lý ngư ao thẳm có đủ mầu.
Coi nhau thấy quá năm mươi tuổi,
Không gửi thư nào vậy cớ sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời