13/04/2024 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng ký Cao thường thị
奉寄高常侍

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 06:01

 

Nguyên tác

汶上相逢年頗多,
飛騰無那故人何。
總戎楚蜀應全未,
方駕曹劉不啻過。
今日朝廷須汲黯,
中原將帥憶廉頗。
天涯春色催遲暮,
別淚遙添錦水波。

Phiên âm

Vấn thượng tương phùng niên phả đa,
Phi đằng vô nả cố nhân hà.
Tổng nhung Sở Thục ưng toàn vị,
Phương giá Tào Lưu[1] bất thí qua.
Kim nhật triều đình tu Cấp Ám[2],
Trung nguyên tướng suý ức Liêm Pha[3].
Thiên nhai xuân sắc thôi trì mộ,
Biệt lệ dao thiêm Cẩm thuỷ ba.

Dịch nghĩa

Gặp nhau trên sông Vấn từ nhiều năm qua,
Sao có thế bay nhanh như thế hỡi bạn cũ.
Việc quân coi tổng quát cả vùng Thục lẫn Sở đã xong chưa,
Không những thế còn phải vượt Tào Thực và Lưu An nữa.
Ngày nay triều đình nên cần có người như Cấp Ảm,
Trong vùng trung nguyên các tướng nhớ đến Liêm Pha.
Nơi chân trời sắc xuân thúc giục ngày tàn tới,
Giọt nước mắt chia tay thêm vào làn sóng sông Cẩm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông Vấn gặp nhau đã quá xa,
Bạn ơi, vun vút chóng vậy à.
Coi quân Sở, Thục đà xong chửa,
Cưỡi cổ Tào, Lưu chẳng những qua.
Triều đình nay phải cần Cấp Ám,
Tướng tá vùng trung nhớ Liêm Pha.
Lệ chia ly xa thêm sóng Cẩm,
Chân trời xuân sắc những phôi pha.
(Năm 764)

[1] Tào Thực và Lưu An, hai nhà thơ nổi tiếng thời Kiến An.
[2] Tự Trường Nhụ 長孺, người đời Hán, tính cương trực, giữ nghĩa cho đến chết.
[3] Người nước Triệu thời Chiến Quốc, giúp Triệu đánh bại Tề, Nguỵ. Trận Trường bình chống Tần, khiến Tần nể sở, sau Tần dùng kế ly gián, nên bị bại. Cùng kết thân với Lạn Tương Như, sau bị dèm pha, bệnh chết ở nước Sở

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng ký Cao thường thị