Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: rượu (43)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 22:03

孟倉曹步趾領新酒醬二物滿器見遺老夫

楚岸通秋屐,
胡床面夕畦。
藉糟分汁滓,
甕醬落提攜。
飯糲添香味,
朋來有醉泥。
理生那免俗,
方法報山妻。

 

Mạnh thương tào bộ chỉ lĩnh tân tửu tương nhị vật mãn khí kiến di lão phu

Sở ngạn thông thu kịch,
Hồ sàng diện tịch huề.
Tạ tao phân trấp chỉ,
Úng tương lạc đề huề.
Phạn lệ thiêm hương vị,
Bằng lai hữu tuý nê.
Lý sinh na miễn tục,
Phương pháp báo sơn thê.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu lê guốc trên bờ sông vùng Sở,
Giường kiểu người Hồ ban chiều ngay trước luống rau.
Chắt lọc chia cốt với cặn,
Khệ nệ bưng vò rượu tới.
Nhờ rượu mà cơm gạo lứt của tôi có thêm hương vị,
Bạn tới nhà uống say nhè.
Cách sinh sống không thể không theo thói,
Cách nấu rượu này cần phải chỉ cho bà vợ quê mùa của tôi.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bờ Sở thu lê guốc,
Giường Hồ chiều trước thềm.
Vớt bã chia cốt cặn,
Vò tương lễ mễ đem.
Cơm ré thêm hương vị.
Bạn tới, uống sau mèm.
Kiếm sống phải học thói,
Đem chỉ vợ cách làm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lê guốc thu trên bờ sông Sở
Buổi chiều ngồi giường kiểu người Hồ
Sau khi cốt cặn lọc chia
Mang vò rượu tới tay bê ân cần
Cơm gạo thô thêm phần hương vị
Bạn tới nhà uống chí say nhè
Tục hay đời sống nên khoe
Báo cho bà vợ nhà quê tỏ tường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời