28/09/2021 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạnh thương tào bộ chỉ lĩnh tân tửu tương nhị vật mãn khí kiến di lão phu
孟倉曹步趾領新酒醬二物滿器見遺老夫

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 22:03

 

Nguyên tác

楚岸通秋屐,
胡床面夕畦。
藉糟分汁滓,
甕醬落提攜。
飯糲添香味,
朋來有醉泥。
理生那免俗,
方法報山妻。

Phiên âm

Sở ngạn thông thu kịch,
Hồ sàng diện tịch huề.
Tạ tao[1] phân trấp chỉ,
Úng tương lạc đề huề.
Phạn lệ thiêm hương vị,
Bằng lai hữu tuý nê.
Lý sinh na miễn tục,
Phương pháp báo sơn thê.

Dịch nghĩa

Mùa thu lê guốc trên bờ sông vùng Sở,
Giường kiểu người Hồ ban chiều ngay trước luống rau.
Chắt lọc chia cốt với cặn,
Khệ nệ bưng vò rượu tới.
Nhờ rượu mà cơm gạo lứt của tôi có thêm hương vị,
Bạn tới nhà uống say nhè.
Cách sinh sống không thể không theo thói,
Cách nấu rượu này cần phải chỉ cho bà vợ quê mùa của tôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bờ Sở thu lê guốc,
Giường Hồ chiều trước thềm.
Vớt bã chia cốt cặn,
Vò tương lễ mễ đem.
Cơm ré thêm hương vị.
Bạn tới, uống sau mèm.
Kiếm sống phải học thói,
Đem chỉ vợ cách làm.
(Năm 767)

[1] Từ bài Tửu đức tụng 酒德頌 của Lưu Linh đời Tấn: "Chẩm khúc tạ tao" 枕麴藉糟 (châm men, trải nếp) nói về cách thức ủ men thành rượu. Lấy tấm đan bằng tre, giống rổ, rá lọc để tách chất lỏng trong (thanh trấp 清汁) tức là rượu, chất lỏng đục (trọc chỉ 濁滓 gọi là tao 糟, cặn) ra khỏi bã gọi là hèm hay bỗng, bã rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mạnh thương tào bộ chỉ lĩnh tân tửu tương nhị vật mãn khí kiến di lão phu