Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Sỹ (73 bài)
- Nguyễn Khoa Điềm (131 bài)
- Phan Thị Thanh Nhàn (79 bài)
- Vương Trọng (124 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
Tạo ngày 07/05/2019 19:10 bởi hongha83
Yên Bằng (1943-) tên khai sinh là Đặng Văn Thông, là nhà thơ Việt Nam quê ở Cà Mau.

Tác phẩm:
- Cùng một lứa bên trời lận đận (thơ), Nhiều tác giả, NXB Thanh Niên, 2009