Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (226 bài thơ)
Tạo ngày 06/05/2019 19:10 bởi hongha83
Yên Bằng (1943-) tên khai sinh là Đặng Văn Thông, là nhà thơ Việt Nam quê ở Cà Mau.

Tác phẩm:
- Cùng một lứa bên trời lận đận (thơ), Nhiều tác giả, NXB Thanh Niên, 2009