15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: chiến tranh (304)

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 20:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/10/2008 02:36

去秋行

去秋涪江木落時,
臂槍走馬誰家兒。
到今不知白骨處,
部曲有去皆無歸。
遂州城中漢節在,
遂州城外巴人稀。
戰場冤魂每夜哭,
空令野營猛士悲。

 

Khứ thu hành

Khứ thu Phù giang mộc lạc thì,
Tý thương tẩu mã thuỳ gia nhi.
Đáo kim bất tri bạch cốt xứ,
Bộ khúc hữu khứ giai vô quy.
Toại Châu thành trung Hán tiết tại,
Toại Châu thành ngoại Ba nhân hy.
Chiến trường oan hồn mỗi dạ khốc,
Không linh dã dinh mãnh sĩ bi.

 

Dịch nghĩa

Thu năm ngoái, lúc cây bên sông Phù rụng lá,
Những con cái nhà ai vác giáo cưỡi ngựa ra trận vậy?
Tới nay xương trắng không biết vùi nơi đâu,
Vì bộ đội có đi mà không thấy trở về.
Trong thành Toại Châu đã treo lại cờ Hán,
Nhưng dân Toại Châu chẳng còn là bao.
Oan hồn của cuộc chiến than khóc hàng đêm,
Khiến dũng sĩ trong doanh nơi sa trường cũng mủi lòng.


Bài này được làm năm 762. Lúc đó Từ Tri Đạo nổi loạn chiếm Thành Đô, Đỗ Phủ cùng gia quyến lánh nạn tại Tử Châu. Cùng lúc đó Đoạn Tử Chương cũng chiếm Toại Châu. Tướng Hoa Khanh mau chóng diệt được Chương, đem Toại Châu trở lại nhà Đường, nhưng dân và lính Toại Châu bị chết oan rất nhiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Sông Phù thu trước lá cây rơi
Cầm thương phóng ngựa con nhà ai?
Đến nay xương trắng vào đâu gửi
Lính tráng đi rồi chẳng trở lui
Trong thành Toại Châu sứ Hán đó
Ngoài thành Toại Châu người Ba vơi
Đêm đêm chiến địa hồn oan khóc
Khiến lính trong dinh luống ngậm ngùi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lá rụng sông Bồi thu đã qua,
Con ai, cắp giáo ngựa xông pha,
Đến nay xương trắng nơi nào gửi,
Lính trận ra đi chẳng lại mà!
Trong lũy Toại Châu còn sứ Hán,
Bên ngoài thành Toại hiếm người Ba.
Oan hồn chiến địa đêm đêm khóc,
Dũng sĩ đồn binh cũng lệ nhòa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Phù Giang lá rụng thu qua,
Con ai thúc ngựa đi ra chiến trường.
Nơi đâu xương trắng còn vương,
Người đi chẳng lại, sa trường vùi thây.
Toại Châu cờ Hán treo đây,
Người Ba đâu nữa, tìm đầy khó khăn.
Oan hồn, đêm khóc quanh năm,
Trong lều, chiến sĩ thường nằm sầu thương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thu qua sông Phù cây rụng rơi,
Vung đao quất ngựa ấy là ai?
Tới nay không biết vùng xương trắng,
Bộ đội có đi, không trở lui.
Trong thành Toại châu, nhà Hán vững,
Ngoài thành Toại châu, dân Ba vắng.
Sa trường hồn oan đêm đêm than,
Khiến lính trong trại lòng cay đắng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu năm ngoái cây sông rụng lá
Ra sa trường con cái nhà ai?
Nơi đâu xương trắng lấp vùi
Quân đi thì có, không ai trở về
Thành Toại Châu lại cờ tiết Hán
Nhưng dân còn lác đác vài người
Oan hồn đêm khóc ỉ ôi
Trong doanh dũng sĩ cũng rơi lệ sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời