15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: dặn con (38)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:21

又示宗武

覓句新知律,
攤書解滿床。
試吟青玉案,
莫羨紫羅囊。
暇日從時飲,
明年共我長。
應須飽經術,
已似愛文章。
十五男兒志,
三千弟子行。
曾參與遊夏,
達者得升堂。

 

Hựu thị Tông Vũ

Mịch cú tân tri luật,
Than thư giải mãn sàng.
Thí ngâm thanh ngọc án,
Mạc tiện tử la nang.
Hạ nhật tòng thì ẩm,
Minh niên cộng ngã trường.
Ưng tu bão kinh thuật,
Dĩ tự ái văn chương.
Thập ngũ nam nhi chí,
Tam thiên đệ tử hàng.
Tăng Sâm dữ Du, Hạ,
Đạt giả đắc thăng đường.

 

Dịch nghĩa

Nhờ gọt dũa câu nên mới hiểu luật thơ,
Coi sách trải đầy giường.
Cứ thử ngồi nơi bàn ngọc xanh mà ngâm,
Chớ ham túi cỏ lan biếc.
Ngày hè tuỳ lúc mà uống rượu,
Sang năm sẽ trưởng thành cùng cha.
Nên mở rộng việc trau dồi kinh sách,
Cùng giống như việc ham thích văn thơ vậy.
Cái chí của chàng trai mười lăm tuổi,
Sau này khiến đàn em có đến ba ngàn người.
Tăng Sâm với Tử Du và Tử Hạ,
Đều là những người đỗ đạt rồi ra làm quan.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nặn câu hiểu luật mới,
Coi sách vất đầy sàn.
Cứ ngâm nơi bàn ngọc,
Đừng ham trong túi lan.
Ngày hè tuỳ lúc uống,
Cùng bố khá sang năm.
Nên chăm rèn kinh sách,
Cùng giống như yêu văn.
Chí trai mười lăm tuổi,
Học trò tới ba ngàn.
Tăng Sâm cùng Du, Hạ,
Đỗ đạt rồi làm quan.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Kiếm câu mới biết luật,
Tìm sách, sách đầy giường.
Thơ cổ toàn ngọc chuốt,
Đừng ham chữ dùng riêng.
Ngày rỗi, rượu tuỳ lúc,
Sang năm cũng lớn lên.
Phải lo trau kinh sử,
Cũng như thích văn chương.
Trai mười lăm ham học,
Trò Khổng Tử ba nghìn.
Như Tăng Sâm. Du, Hạ,
Có thể hiểu ngọn nguồn.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tìm câu mới thành ra biết luật
Học hỏi nhiều để sách đầy giường
Ngâm thơ nơi bàn ngọc xanh
Túi cỏ la chẳng nên ham làm gì
Phải tuỳ lúc ngày hè uống rượu
Sang năm con sẽ trưởng thành thôi
Nay cần kinh sử trau dồi
Song song với việc học đòi văn chương
Chí của trai khi mười lăm tuổi
Phải nằm trong đệ tử ba ngàn
Như Du và Hạ, Tăng Sâm
Đều thi đỗ đạt, ra làm quan to.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời