戲作寄上漢中王其一

雲裏不聞雙雁過,
掌中貪見一珠新。
秋風嫋嫋吹江漢,
祗在他鄉何處人。

 

Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 1

Vân lý bất văn song nhạn quá,
Chưởng trung tham kiến nhất châu tân.
Thu phong niệu niệu xuy Giang Hán,
Chi tại tha hương hà xứ nhân.

 

Dịch nghĩa

Hai con chim nhạn bay trong mây mà không nghe thấy tiếng,
Trong tay ham thấy một viên ngọc mới.
Gió thu vù vù thổi nơi Giang Hán,
Cũng ở nơi con người xứ lạ nào đây.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hai nhạn trong mây nghe không ra,
Một ngọc nơi tay thấy khoái mà.
Gió thu ào ạt vùng Giang Hán,
Cũng bởi vì ai nương chốn xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai nhạn bay trong mây không tiếng
Trong tay mong thấy miếng ngọc tân
Gió thu Giang Hán nhẹ lâng
Xứ người chỉ thấy phong trần là ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời