21/10/2021 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 1
戲作寄上漢中王其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 22:36

 

Nguyên tác

雲裏不聞雙雁過,
掌中貪見一珠新。
秋風嫋嫋吹江漢,
祗在他鄉何處人。

Phiên âm

Vân lý bất văn song nhạn quá,
Chưởng trung tham kiến nhất châu tân.
Thu phong niệu niệu xuy Giang Hán[1],
Chỉ tại tha hương hà xử nhân.

Dịch nghĩa

Hai con chim nhạn bay trong mây mà không nghe thấy tiếng,
Trong tay ham thấy một viên ngọc mới.
Gió thu vù vù thổi nơi Giang Hán,
Cũng ở nơi con người xứ lạ nào đây.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hai nhạn trong mây nghe không ra,
Một ngọc nơi tay thấy khoái mà.
Gió thu ào ạt vùng Giang Hán,
Cũng bởi vì ai nương chốn xa.
(Năm 763)

[1] Chỉ Quỳ Châu vì nơi này nằm trong lưu vực sông Trường Giang và Hán Thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 1