Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]

Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1236 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/02/2015 10:27

Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1064 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/04/2015 22:09

Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 3

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 1066 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/04/2015 22:14

Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 906 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/04/2015 22:36

Hí tác ký thướng Hán Trung vương kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 896 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/04/2015 22:39

Ngoạn nguyệt trình Hán Trung vương

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1512 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/04/2015 22:24

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Lý Vũ