戲題寄上漢中王其三

群盜無歸路,
衰顏會遠方。
尚憐詩警策,
猶記酒顛狂。
魯衛彌尊重,
徐陳略喪亡。
空餘故叟在,
應念早升堂。

 

Hí đề ký thướng Hán Trung vương kỳ 3

Quần đạo vô quy lộ,
Suy nhan hội viễn phương.
Thượng liên thi cảnh sách,
Do ký tửu điên cuồng.
Lỗ, Vệ di tôn trọng,
Từ, Trần lược táng vong.
Không dư cố tẩu tại,
Ưng niệm tảo thăng đường.

 

Dịch nghĩa

Vì bị giặc chặn mất đường về,
Nên sắc mặc tàn tạ phải nán lại phương xa.
Vẫn còn thương loại thơ cảnh báo người đời,
Bởi nhận rõ rằng rượu khiến phát khùng.
Hai nước Lỗ với Vệ kéo dài lòng tôn trọng lẫn nhau,
Từ với Trần lơ là nên tiêu tan.
Ông già xưa không còn nữa,
Cứ muốn nhớ lại lúc sớm bước vào nhà.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vì giặc, đường về nghẽn,
Phờ phạc nán nơi xa.
Vẫn ham thơ kích động,
Còn nhớ rượu ba hoa.
Lỗ, Vệ giữ thân ái,
Từ, Trần lảng tránh ra.
Ông già xưa không thấy,
Cứ nhớ sớm vào nhà.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường về bị địch quân chặn mất
Dung nhan tàn sa sút tha phương
Loại thơ cảnh báo còn thương
Nhưng còn nhớ rượu phát cuồng phát điên
Lỗ với Vệ hồn nhiên tôn trọng
Từ và Trần thả lỏng nên tan
Già xưa dư vị vẫn còn
Tưởng như sáng sớm oai phong thăng đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời