解悶其四

沈范早知何水部,
曹劉不待薛郎中。
獨當省署開文苑,
兼泛滄浪學釣翁。

 

Giải muộn kỳ 04

Thẩm, Phạm tảo tri Hà thuỷ bộ,
Tào, Lưu bất đãi Tiết lang trung.
Độc đương tỉnh thự khai văn uyển,
Kiêm phiếm Thương Lương học điếu ông.

 

Dịch nghĩa

Thẩm Ước và Phạm Vân vốn sớm quen biết quan thuỷ bộ Hà Tốn,
Tào Thực và Lưu An, không có chờ lang trung Tiết Cứ.
Một mình trong nơi làm việc mở hội văn,
Lại còn tới cả sông Thương Lương.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thẩm, Phạm sớm quen Hà thuỷ bộ,
Tào, Lưu chẳng đợi Tiết lang trung.
Trong sảnh, nhóm văn vừa mở hội,
Tìm học ông chài chốn Thương Lương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thẩm, Phạm sớm hay Hà thuỷ bộ
Tiết lang trung đã lỡ Lưu, Tào
Lấy dinh làm chốn ly tao
Bồng bềnh trên sóng khác nào ngư ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thẩm, Phạm biết Hà Tốn quan
Tào, Lưu Tiết Cứ trung lang chẳng chờ
Tỉnh thự mở hội văn thơ
Thương Lương còn tới trên bờ học câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời