15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: muối (5)

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 21:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/02/2012 21:33

鹽井

鹵中草木白,
青者官鹽煙。
官作既有程,
煮鹽煙在川。
汲井歲榾榾,
出車日連連。
自公斗三百,
轉致斛六千。
君子慎止足,
小人苦喧闐。
我何良嘆嗟,
物理固自然。

 

Diêm tỉnh

Lỗ trung thảo mộc bạch,
Thanh giả quan diêm yên.
Quan tác ký hữu trình,
Chử diêm yên tại xuyên,
Cấp tỉnh tuế cốt cốt.
Xuất xa nhật liên liên,
Tự công đẩu tam bách.
Chuyển trí hộc lục thiên,
Quân tử thận chỉ túc.
Tiểu nhân khổ huyên điền,
Ngã hà lương thán ta,
Vật lý cố tự nhiên.

 

Dịch nghĩa

Cỏ cây trên đất mặn có màu trắng èo uột,
Chỗ có màu biếc là khói bốc lên từ nơi quan cho nấu muối.
Quan đã quy định tiến trình,
Là nấu nước muối bốc hơi ngay bên bờ sông.
Quanh năm nước mặn từ giếng múc lên quần quật,
Hàng ngày xe chở muối xuất xưởng liền liền.
Giá quan ấn định mua tại chỗ là ba trăm một đấu,
Con buôn chở tới chợ thành sáu ngàn một hộc.
Quan tốt thận trọng dừng bước bóc lột,
Vì dân đen kêu khổ đã ầm ĩ.
Ta cũng chẳng biết ta thán thế nào cho phải,
Vì việc đời có lẽ tự nhiên của nó vậy.


Lời dẫn: “Diêm tỉnh tại Thành Châu Trường Đạo huyện, hữu diêm quan cố thành” 鹽井在成州長道縣,有鹽官故城 (Giếng muối tại Thành Châu, huyện Trường Đạo, có quan coi việc khai thác muối coi giữ thành).

Đỗ Phủ viết bài này khoảng năm 759. Lúc đó, ông cùng gia quyến đang trên đường dùng xe ngựa di chuyển từ Tần Châu tới Thành Đô lập nghiệp. Khi xe qua huyện Đồng Cốc, ông thấy một giếng muối đang sản xuất muối nên đối cảnh sinh tình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Cỏ cây trắng xát đồng chua
Xanh xanh là lớp khói lò muối bay
Lò này nhà nước cho xây
Muối sôi trong chảo, khói đầy ngoài sông
Hàng năm giếng mỏ khai đông
Suốt ngày xe muối lồng cồng chen nhau
Ba tiền, giá bán ban đầu
Ra ngoài chợ bán những đâu sáu tiền
Bọn dân khổ sở đua chen
Các quan giữ giá khỏi lên, khó lòng
Hoài hơi than vãn mất công
Việc đời vốn vẫn trong vòng tự nhiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Muối, lò cây cỏ trắng phau,
Đang đun, muối khói bốc mầu xanh xanh.
Tiến trình, quan đã vạch thành,
Bên sông, khói muối quẩn quanh trên dòng.
Quanh năm, giếng múc long đong,
Suốt ngày xe đẩy từng dòng liên miên.
Ba trăm một đấu bán liền,
Chuyển đi, một thúng tính lên sáu nghìn.
Các thầy, giá cả giữ gìn,
Còn dân thợ khổ van xin đã nhiều.
Tôi không còn biết sao kêu,
Việc đời có lẽ là điều tự nhiên...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khu mỏ, cây cỏ trắng,
Xanh xanh khói một vùng.
Mỏ muối vua quản lý,
Nung muối, khói đầy sông.
Quanh năm giếng kìn kịt,
Suốt buổi xe loong coong.
Tại chỗ giá ba cắc,
Ra chợ tăng sáu đồng.
Quan lo giữ vững giá,
Dân khổ cố gắng công.
Ta hết than thở nổi,
Sự đời luẩn quẩn vòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên đất mặn cỏ cây màu trắng
Khói lò xanh trong nắng bốc lên
Quan trên đã định tiến trình
Là nấu nước mặn ngay bên sông này
Nước kéo lên trục quay quần quật
Muối chở đi xưởng xuất liền liền
Mua một đấu, ba trăm tiền
Con buôn một hộc sáu nghìn bán ra
Quan thận trọng dừng tay bòn rút
Vì dân đen kêu thét xôn xao
Phần ta chẳng biết thế nào
Vì đời là thế, làm sao cho vừa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời