11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:13, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:56

乾元中寓居同谷縣作歌其四

有妹有妹在鐘離,
良人早沒諸孤痴。
長淮浪高蛟龍怒,
十年不見來何時。
扁舟欲往箭滿眼,
杳杳南國多旌旗。
嗚呼!四歌兮歌四奏,
林猿為我啼清晝。

 

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4

Hữu muội, hữu muội tại Chung Ly,
Lương nhân tảo một, chư cô si.
Trường Hoài lãng cao, giao long nộ,
Thập niên bất kiến lai hà thì?
Biên chu dục vãng, tiễn mãn nhãn,
Diểu diểu nam quốc đa tinh kỳ.
Ô hô! Tứ ca hề, ca tứ tấu,
Lâm viên vị ngã đề thanh trú.

 

Dịch nghĩa

Có em gái, có em gái ở Chung Ly,
Chồng chết sớm, các con còn thơ dại.
Sông Hoài sóng lớn, thuồng luồng dữ,
Mười năm chẳng thấy em về lần nào.
Muốn vượt thuyền thăm em, tên đầy trước mắt,
Cõi nam bao nhiêu cờ xí thấp thoáng.
Hỡi ôi! Hát bài thứ tư, tiếng hát bốn phen cất lên,
Vượn rừng vì ta kêu buồn giữa ban ngày.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Em gái ở Chung Ly yếu đuối
Chết chồng, con trẻ quá thơ ngây
Sông Hoài sóng lớn thuồng luồng dữ
Cả chục năm chưa trở lại đây.
Muốn vượt thuyền thăm, tên bắn rát
Xứ Nam cờ xí rộn ràng bay.
Hỡi ôi! khúc bốn bao lần hát
Vượn hú vì ta trọn cả ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Em gái, em gái ở Chung Ly,
Chồng em chết sớm lũ con thơ.
Sông Hoài sóng cả đầy nguy hiểm,
Mười năm chẳng thấy mặt bao giờ.
Thuyền con muốn đến, tên loà mắt,
Mờ mịt miền nam rợp bóng cờ.
Ô hô! Khúc bốn hề bốn khúc thảm,
Vượn núi vì ta kêu buổi sớm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chung Ly, ở đó còn em gái,
Sớm góa, con côi hãy bé thơ.
Sóng dậy sông Hoài, giao nổi giận,
Mười năm không gặp đến bao giờ...
Thuyền con muốn đến, tên lòa mắt,
Biền biệt phương nam rợp bóng cờ.
Bài bốn, than ôi! chừ bốn khúc,
Vì ta vượn núi hót tinh mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Em gái... em gái xa bấy chầy,
Chồng thì chết sớm, con thơ ngây!
Sông dài, sóng lớn thuồng luồng dữ,
Năm năm không gặp, biết sao đây?
Thuyền con muốn tới, tên đầy mắt!
Mịt mù miền nam cờ rợp bay!
Thương ơi! Ca bốn khúc chừ, gan ruột xót,
Vượn núi vì ta lên tiếng hót.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Em gái, em gái ở Chung Ly,
Chồng đà chết sớm, con thơ ngây.
Sông Hoài sóng nổi, giao long giận,
Mười năm không gặp, bao giờ về?
Toan chèo thuyền đi, tên đầy mắt,
Mờ mịt miền nam, nhiều cờ bay,
Than ôi, ca bốn lần hề, ca bốn lần!
Vượn rừng vì ta kêu rộn sáng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Em gái, em gái ở Chung Ly,
Em sớm mất chồng, cháu biết chi!
Sông Hoài sóng cả, thuồng luồng dữ,
Mười năm chẳng thấy về mấy khi.
Muốn vượt thuyền thăm, tên đạn khắp,
Miên nam phơi phới bóng tinh kỳ.
Ôi! Hát bốn bài chừ, bốn phen hát,
Vượn núi sầu ta kêu ngày mát!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Em gái ta Chung Ly nương náu,
Chồng chết non, các cháu khổ sao!
Thuồng luồng dữ, sóng Hoài cao,
Mười năm biền biệt, lúc nào gặp nhau?
Thuyền muốn lướt, tên rầu cả mắt,
Cờ phương Nam phần phật mà ghê.
Hát lên bài hát thứ tư,
Vì ta, chú vượn kêu la ban ngày!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Em gái, em gái ở Chung Ly,
Chồng đà chết sớm, lũ con thơ.
Sông Hoài sóng dữ, thuồng luồng quẫy,
Mười năm chẳng gặp, vẫn trông chờ.
Thuyền nhỏ định đi, tên đạn lắm,
Miền nam mù mịt, giặc giăng cờ!
Chao ôi, bài bốn chừ, ca bốn lượt,
Vượn rừng vì ta cao tiếng hót!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chung Ly, nơi chân trời, em gái,
Chồng chết rồi con cái đau luôn.
Sông Hoài, sóng dữ, thuồng luồng,
Mười năm xa cách hầu mong gặp cùng.
Chiếc thuyền nhẹ định giong buồm trẩy,
Buổi loạn ly đầy rẫy đạn tên,
Thứ tư bài hát cất lên,
Vượn rừng nghe thấy cũng liền hú theo.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Em gái tại huyện Chung Ly
Chồng đà mất sớm con thì còn thơ
Sông Hoài sóng lớn phủ bờ
Mười năm chưa gặp, bao giờ thấy em?
Thuyền toan dời bến, đạn tên
Cờ bay mù mịt nơi miền nam xa!
Than ôi! Bài bốn đã ra
Vượn rừng thương cảm kêu ca suốt ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối