30/05/2024 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4
乾元中寓居同谷縣作歌其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:13

 

Nguyên tác

有妹有妹在鐘離,
良人早沒諸孤痴。
長淮浪高蛟龍怒,
十年不見來何時。
扁舟欲往箭滿眼,
杳杳南國多旌旗。
嗚呼!四歌兮歌四奏,
林猿為我啼清晝。

Phiên âm

Hữu muội[1], hữu muội tại Chung Ly[2],
Lương nhân tảo một, chư cô si.
Trường Hoài lãng cao, giao long nộ,
Thập niên bất kiến lai hà thì?
Biên chu dục vãng, tiễn mãn nhãn,
Diểu diểu nam quốc đa tinh kỳ.
Ô hô! Tứ ca hề, ca tứ tấu,
Lâm viên vị ngã đề thanh trú.

Dịch nghĩa

Có em gái, có em gái ở Chung Ly,
Chồng chết sớm, các con còn thơ dại.
Sông Hoài sóng lớn, thuồng luồng dữ,
Mười năm chẳng thấy em về lần nào.
Muốn vượt thuyền thăm em, tên đầy trước mắt,
Cõi nam bao nhiêu cờ xí thấp thoáng.
Hỡi ôi! Hát bài thứ tư, tiếng hát bốn phen cất lên,
Vượn rừng vì ta kêu buồn giữa ban ngày.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Em gái ở Chung Ly yếu đuối
Chết chồng, con trẻ quá thơ ngây
Sông Hoài sóng lớn thuồng luồng dữ
Cả chục năm chưa trở lại đây.
Muốn vượt thuyền thăm, tên bắn rát
Xứ Nam cờ xí rộn ràng bay.
Hỡi ôi! khúc bốn bao lần hát
Vượn hú vì ta trọn cả ngày.
(Năm 759)

[1] Đỗ Phủ có một em gái cùng cha khác mẹ, lấy chồng họ Vi.
[2] Thuộc Hoài Châu, Hoài Nam đạo, nay thuộc huyện Phụng Dương, tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4